Belastingaangifte

Aangifte Inkomstenbelasting en Scheiden

Het is maart, de aangifte inkomstenbelasting kan weer worden gedaan! In het jaar van scheiden is dit best een lastige opgave. Wijzigingen rondom de eigen woning of betalen, ontvangen of afkoop van partneralimentatie. Ook niet onbelangrijk: gaat u samen of apart van elkaar aangifte doen?

Fiscale afspraken in convenant

Het echtscheidingsconvenant is het uitgangspunt bij het doen van de aangifte. Echter wordt er op basis van de feitelijke situatie aangifte gedaan; bijvoorbeeld hoeveel partneralimentatie er uiteindelijk daadwerkelijk is betaald.

De eigen woning

Bij toedeling of verkoop van de gemeenschappelijke woning is er sprake van een vervreemding en/of verwerving van de eigen woning. Dit heeft gevolgen voor de hoogte van eigenwoningschuld en voor uw hypotheekrenteaftrek.

Fiscale verwerking tijdens de scheiding

Heeft u de woning nog in gezamenlijk eigendom en heeft één van beiden de woning verlaten met de bedoeling er niet in terug te keren? Dan kunt u door de scheidingsregeling onder voorwaarden de rente nog tot 2 jaar na het vertrek in aftrek brengen voor het deel dat u eigenaar bent.

Fictieve partneralimentatie

Betaalde hypotheeklast voor de ex-partner kan worden gezien als fictieve partneralimentatie. Over dit bedrag is in dan inkomstenbelasting en premie zorgverzekeringswet verschuldigd. Voor de betalende partner is het bedrag vervolgens aftrekbaar.

Afkoop partneralimentatie

Er zijn verschillende manieren om partneralimentatie af te kopen. Net als periodieke partneralimentatie is een afkoop van partneralimentatie voor de ontvanger een belastbaar inkomen en voor de betaler aftrekbaar.

Pensioen en pensioenvoorzieningen (lijfrente)

Ook verrekening of afkoop van pensioen of het overdragen van een lijfrente is niet zonder fiscale gevolgen. Tijdens het scheidingsproces bespreken wij met u de fiscale gevolgen en leggen we de afspraken vast. Het is van belang dat deze afspraken navolging krijgen in de IB aangifte.

Samen en ondersteund

De aangifte in het jaar van scheiden kan zelfs voor de professional complex zijn. Ons advies: Laat in  gezamenlijk overleg uw IB aangifte doen. Op die wijze spreken uw aangiften elkaar niet tegen. Eventueel kunt u in het jaar van de scheiding de aftrek en heffing vrij toe te rekenen alsof u het hele jaar fiscaal partner bent geweest en zo uw aangifte optimaliseren.

Wij helpen u graag bij uw aangifte!