Alimentatie en corona

Alimentatie aanpassen in coronatijd?

Door de corona-maatregelen hebben veel mensen hun inkomen zien krimpen. Ondernemers dreigen failliet te gaan en medewerkers in de reis- en horecabranche vrezen voor hun baan. Misschien maakt u zich ook zorgen om uw financiën, bijvoorbeeld omdat uw inkomen aanzienlijk lager is dan een jaar geleden. Bent u gescheiden of zit u in een scheidingsprocedure, dan kan dat een reden zijn om de hoogte van de alimentatie te laten aanpassen. Wat zijn de mogelijkheden?

In het scheidingsconvenant worden afspraken vastgesteld over de kinder- en/of partneralimentatie. Wie betaalt aan wie? Om welk bedrag gaat het? En voor welke duur? De hoogte van de alimentatie wordt onder meer bepaald op basis van de inkomsten en uitgaven van beide partners, oftewel de ‘draagkracht’. Maar als de draagkracht van de alimentatieplichtige (de betaler) daalt, bijvoorbeeld door baanverlies of een dreigend faillissement, kan het slim zijn om de alimentatie tijdelijk te verlagen. Omgekeerd, wanneer de ontvanger minder inkomen heeft, is het wellicht wenselijk de alimentatie tijdelijk te verhogen.

Naar de rechter?

Ex-partners zijn wettelijk verplicht om elkaar te onderhouden. Meestal leidt dat ertoe dat degene met het hoogste inkomen alimentatie aan de ander betaalt. Vanwege die wettelijke verplichting denken veel mensen dat je per se naar de rechter moet om aanpassing van de alimentatie aan te vragen. Dat is echter niet het geval. En meestal ook niet de beste optie.

In een rechtszaak is minder ruimte voor goed overleg en wordt voornamelijk gekeken of het inkomensverlies verwijtbaar of herstelbaar is. Wanneer dat niet het geval is, wordt het alimentatiebedrag soms aangepast. Maar meestal besluit de rechter dat voor slechts korte duur te doen, bijvoorbeeld tot 1 januari 2022. Een rechtszaak kost bovendien veel geld, het duurt doorgaans lang en het verslechtert in veel gevallen de relatie tussen beide ex-partners. En dat kan dan zijn weerslag hebben op de kinderen.

Gezamenlijk naar de adviseur

Wij geloven dat beide partijen er het meeste baat bij hebben als ze gezamenlijk tot een oplossing komen. Als uw RFEA-adviseur helpen wij u daarbij. Soms zien we dat een van beide partijen de hakken in het zand zet. In dat geval proberen we te laten zien waarom dat uiteindelijk alleen maar tot verliezers leidt. Transparantie en openheid zijn daarbij essentieel. U zult dus uw financiële informatie met elkaar moeten delen. Misschien niet even prettig, maar wel hard nodig.

Op basis van de financiële gegevens maakt uw RFEA-adviseur inzichtelijk wat degene die alimentatie betaalt, nog kan missen en wat de ontvanger minimaal nodig heeft. Wat is redelijk voor beide partijen? Uw adviseur kan een herberekening maken en samen met u en uw ex-partner nieuwe afspraken maken. Bijvoorbeeld over de duur van de nieuwe c.q. tijdelijke regeling en over wat er gebeurt wanneer uw inkomen weer stijgt. Zo weet u precies waar u aan toe bent. En dat is alvast een zorg minder.

Of u nu alimentatie betaalt of ontvangt: probeer er samen uit te komen. Kruijff en Rijntjes helpt u graag verder!