Alimentatieberekening of herberekening

Alimentatieberekening of herberekening

Alimentatieberekening of herberekening

Kinderalimentatie
Ouders zijn verplicht om financieel bij te dragen aan de zorgkosten van hun (minderjarige) kind(eren). De hoogte waarin zij moeten bijdragen wordt vastgesteld aan de hand van de volgende rekenmethode:

Zowel bij een co-ouderschap als bij een ongelijke zorgverdeling wordt er gekeken naar de ruimte die er is om bij te dragen in de kosten van de kinderen. Een co-ouderschap betekent dus niet dat kosten automatisch fifty-fifty worden gedeeld. De alimentatie afspraken worden vastgelegd in het ouderschapsplan en door de rechter bekrachtigd. Wanneer er sprake is van ongehuwd samenwonen, kunnen er onderling afspraken worden gemaakt (ook over de alimentatie) en is een gang naar de rechter niet noodzakelijk. Het is wel aan te raden deze afspraken door een notaris te laten bekrachtigen.

Partneralimentatie
De financiële ruimte van ouders voor de alimentatie is in eerste instantie voor de kinderen. Worden die in de behoefte voorzien en is er een recht op partneralimentatie, dan kan uit de resterende draagkrachtruimte partneralimentatie worden vastgesteld. Recht op partneralimentatie ontstaat alleen bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap en er vanuit het huwelijk een behoefte wordt vastgesteld. Wij kunnen een berekening maken en hierin inzicht verschaffen. Het is namelijk wettelijk toegestaan hierover zelf (afwijkende) afspraken te maken.

De berekening wordt bepaald op basis van draagkracht, maar bij het maken van afspraken houden we rekening met meer factoren. Hoe is de situatie? Speelt het behouden van een woning mee? Is de hoogte van het bedrag redelijk? In hoeverre kan de ontvanger van de alimentatie zichzelf voorzien in het levensonderhoud? Het doel is een redelijke en duurzame afspraak!

Bijstand
Wanneer de ex-partner met een recht op partneralimentatie, een bijstandsuitkering ontvangt, dan zal de gemeente proberen om de kosten van de bijstandsuitkering op de andere partner te verhalen. Ook wanneer is afgesproken om af te zien van partneralimentatie…

De duur van partneralimentatie
Om te bepalen hoe lang er recht op partneralimentatie bestaat, is het van belang te weten wanneer het huwelijk is ontbonden. Vanaf 1 januari 2020 geldt de Wet herziening partneralimentatie met de hoofdregel: de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van 5 jaar. Echter gelden hierop een aantal uitzonderingen, die de wettelijke duur kunnen verlengen tot maximaal 12 jaar.

De nieuwe wet is van kracht per 1 januari 2020 op afspraken die daarna worden gemaakt. Tot die tijd blijven de ‘oude’ regels van kracht en blijven deze gelden voor in het verleden gemaakte en vastgelegde afspraken rondom partneralimentatie. Ongewijzigd vervalt het recht op partneralimentatie als de alimentatieontvanger opnieuw trouwt of gaat samenwonen. Ook kan het zijn dat een bepaalde periode wordt afgesproken, waarna de alimentatie afloopt.

Plan nu een gratis kennismakingsgesprek

Contact Form Demo