Alimentatie indexatie, scheiden, Kruijff en Rijntjes

Alimentatie­berekening

[page_title]

Kinderalimentatie

U bent verplicht om financieel bij te dragen aan de zorgkosten van uw (minderjarige) kind(eren). De hoogte waarin u moet bijdragen wordt vastgesteld aan de hand van de volgende rekenmethode:

 1. De behoefte van de kinderen wordt vastgesteld, op basis van het gezinsinkomen ten tijde van het huwelijk
 2. De draagkracht van de ouders, na de scheiding, wordt bepaald
 3. De draagkracht wordt met elkaar vergeleken
 4. De kosten worden naar rato verdeeld

Zowel bij een co-ouderschap als bij een omgangsregeling wordt er gekeken naar de ruimte die er is om bij te dragen in de kosten van de kinderen.

De alimentatie afspraken worden vastgelegd in het ouderschapsplan en door de rechter vastgesteld. Wanneer u niet gehuwd bent, hoeft u niet via de Rechtbank de alimentatie te regelen, maar kunt u zelf afspraken maken over de alimentatie. Het is wel aan te raden deze afspraak bij een notaris te bekrachtigen.

Partneralimentatie

De ruimte voor alimentatie is in eerste instantie voor de kinderen. Worden die in de behoefte voorzien en is er nog draagkracht over, dan kan het zijn dat er recht is op partneralimentatie.

Partneralimentatie kunt u alleen vragen als u gehuwd of geregistreerd partner bent geweest en u niet in uw eigen levensonderhoud kunt voorzien. Wij kunnen een berekening maken, waarna u zelf afspraken kunt maken met elkaar. Komt u hier niet uit, kan ook de rechter een uitspraak doen.

De berekening wordt bepaald op basis van draagkracht, maar de rechter kijkt naar meer. Hoe is de situatie? Is de hoogte van het bedrag redelijk? Kan de ontvanger van de alimentatie zelf aan het werk en in zijn/haar levensonderhoud voorzien? Hiermee wordt allemaal rekening gehouden.

Bijstand

Als u bent gescheiden en uw ex-partner ontvangt een bijstandsuitkering, dan zal de gemeente proberen om de kosten van de bijstandsuitkering op u te verhalen. Ook als u heeft afgesproken om af te zien van partneralimentatie.

De duur van partneralimentatie

Om te bepalen hoe lang het recht op partneralimentatie duurt, is het van belang te weten wanneer de scheiding is uitgesproken:

 • Is dit voor 1 juli 1994, dan geldt er geen wettelijke termijn.
 • Is dit ná 1 juli 1994, dan is de maximale periode voor partneralimentatie twaalf jaar. Dit geldt voor zowel alimentatie die in onderling overleg is bepaald als voor alimentatie die de rechter heeft vastgesteld.
 • Heeft het huwelijk korter dan vijf jaar geduurd en heeft u geen kinderen? Dan is de duur van de alimentatie maximaal gelijk aan de duur van het huwelijk.

Recht op partneralimentatie vervalt als de alimentatieontvanger opnieuw trouwt of gaat samenwonen. Ook kan het zijn dat een bepaalde periode wordt afgesproken, waarna de alimentatie afloopt.

Nieuwe wet aangenomen; Wet herziening partneralimentatie

De Eerste Kamer heeft in mei 2019 het wetsvoorstel aangenomen, waardoor de maximaal wettelijke duur van partneralimentatie wijzigt. Met deze Wet herziening partneralimentatie wordt de duur van de nu geldende 12 jaar beperkt naar  de helft van het huwelijk met een maximum van 5 jaar. Let op: er worden in bepaalde gevallen uitzonderingen gemaakt:

 • Zijn er kinderen uit het huwelijk geboren en jonger dan 12 jaar, dan is de maximale duur van de partneralimentatie tot het moment dat
  het jongste kind 12 jaar is.
 • Heeft het huwelijk langer dan 15 jaar geduurd en bereikt de alimentatiegerechtigde binnen 10 jaar de AOW gerechtigde leeftijd, dan is de maximale duur van de partneralimentatie tot het moment de alimentatiegerechtigde de AOW gerechtigde leeftijd heeft bereikt.
 • Heeft het huwelijk langer dan 15 jaar geduurd en is de alimentatiegerechtigde geboren voor 1 januari 1970 en meer dan 10 jaar jonger dan de AOW gerechtigde leeftijd, dan is de maximale duur van de partneralimentatie 10 jaar.

De nieuwe wet is van kracht per 1 januari 2020 op afspraken die dan worden gemaakt. Tot die tijd blijven de ‘oude’ regels van kracht en blijven deze gelden voor gemaakte en vastgelegde afspraken rondom partneralimentatie.

Overige dienstverlening

[do_widget id=rise_project_posts-4]