toestemmingsformulier

Alleen met kinderen op vakantie? Vergeet het toestemmingsformulier niet!

Met de zomervakantie voor de deur willen wij je graag attenderen op het toestemmingsformulier. Wanneer één van de ouders alleen met minderjarige kinderen op vakantie gaat, is het belangrijk dat de andere gezag dragende ouder een toestemmingsformulier invult. Dit geldt voor gezinnen waarvan de ouders gescheiden zijn, maar óók voor ouders die samenwonen, gehuwd zijn of de stiefouder die met de kinderen naar het buitenland gaat. Bij grenscontroles en zeker op vliegvelden wordt gecontroleerd of je toestemming van de andere (gezag dragende) ouder hebt om het kind mee te nemen naar het buitenland. Dus… Alleen met de kinderen op vakantie? Vergeet het toestemmingsformulier niet!

Waarom een toestemmingsformulier?

Om kinderontvoering te voorkomen controleert de Koninklijke Marechaussee wanneer een (stief-) ouder alleen met een kind naar het buitenland gaat. Het Centrum Internationale Kinderontvoering heeft in samenwerking met de Koninklijke Marechaussee en het Ministerie van Veiligheid en Justitie een formulier “Reizen met een minderjarige naar het buitenland” ontwikkeld. De achterblijvende gezag dragende ouder kan deze invullen. Het is niet verplicht, maar zorgt er wel voor dat grenscontroles vlotter verlopen. Zo kunnen jullie je vliegtuig halen of het land moeiteloos betreden.

‘Regeren is vooruitzien’ in het ouderschapsplan bij Kruijff en Rijntjes

Bij uit elkaar gaan of scheiden, komt er veel op je af; er is best veel te regelen…. Voor het maken van het ouderschapsplan hebben wij een vragenlijst. Daarin zijn de onderwerpen benoemd die in het ouderschapsplan verwerkt worden. Bijvoorbeeld vragen over de zorgregeling, maar ook over wie er met het kind naar de kapper of dokter gaat. Het punt ‘vakantie’ is daarbij opgenomen. We bespreken het toestemmingsformulier en leggen de eventuele medewerking om het toestemmingsformulier in te vullen voor de andere ouder vast.
Zo kun je problemen voorkomen.

Wat heb je nodig?

Naast het toestemmingsformulier is een kopie van het identiteitsbewijs of paspoort van de achterblijvende ouder nodig. Zo kan de handtekening worden vergeleken. Voor het gemak hebben we hier een link naar het toestemmingsformulier. Het kan zijn dat je nog meer documenten nodig hebt om aan te tonen dat het jij het kind mee mag nemen. Om te checken wat je in jouw specifieke situatie nodig hebt, kun je verder lezen via deze link: Meer informatie over kinderontvoering.

Meer informatie?

Wil je weten wat je in jouw situatie kunt doen? Twijfel je of de afspraken in jullie ouderschapsplan hieraan voldoen? Wil jouw ex-partner geen toestemming geven? Neem dan contact met ons op.