Samengesteld gezin

Dag van de Scheiding 2022: Het samengestelde gezin

Op vrijdag 9 september 2022 is het de Dag van de Scheiding. Een dag, die in het leven is geroepen door de Vereniging van Familie- en erfrecht Advocaten Scheidingsmediators (VFAS) met als doel het proces rondom scheidingen te verbeteren, zodat (ex)-partners zorgvuldig en respectvol uit elkaar gaan.

Oorsprong

Op 15 september 1796 werd in Nederland de eerste akte van echtscheiding ingeschreven. Sinds 2010 wordt daarom op de tweede vrijdag van september de Dag van de Scheiding georganiseerd met als thema dit jaar:

HET SAMENGESTELDE GEZIN

Van een samengesteld gezin is sprake wanneer in een nieuwe relatie één of beide partners kinderen hebben uit een eerdere relatie en in deze samenstelling een gezin vormen. In de volksmond ook wel stiefgezin genoemd.

De dynamiek in deze gezinnen kan uitdagend zijn. Ieder brengt eigen tradities en gewoonten mee, die toch in een intensief samenzijn hun plek moeten vinden. Het gaat ineens om meer personen dan alleen de nieuwe liefde. Veel samengestelde gezinnen vallen binnen 5 jaar weer uit elkaar door een scheiding. Bij maar liefst 60% van de samengestelde gezinnen is dat het geval.

Gevolgen onduidelijk

Duidelijkheid over hoe de zorg en financiën geregeld worden in een samengesteld gezin is belangrijk. Er wordt bijvoorbeeld vaak onterecht aangenomen dat er niet langer kinderalimentatie betaald hoeft te worden.

Een recent onderzoek van de VFAS laat zien dat 44% van de ex-partners niet (meer) bijdraagt aan de kosten van de kinderen en 62% van de kinderen niet wordt betrokken bij het nemen van belangrijke beslissingen. Dat de ex-partner op een grote afstand woont wordt als oorzaak genoemd. Goede communicatie is dan cruciaal.

Professionele hulp raadzaam

Het is raadzaam een deskundige in te schakelen bij het regelen van de scheiding, want een scheiding is complex. Naast een goed ouderschapsplan gaat het ook om vaststellen van de alimentatie, verdelen van het vermogen, vergoedingsrechten en de fiscale gevolgen van een scheiding. Wanneer zaken goed geregeld zijn, helpt dat om het leven apart van elkaar weer op te pakken en de aandacht te vestigen op het ouderschap.

Kosteloos informatie inwinnen

Bij ons kunt u altijd een kosteloze kennismaking inplannen via ons contactformulier of via 0637598526. Wij kunnen uw vragen beantwoorden over alimentatie, scheiden met kinderen, scheiden met een onderneming, boedelverdeling en meer.

Ook wanneer u nog niet zeker weet of u wilt scheiden, u een second opinion wilt over voorgenomen afspraken of in het verleden gemaakte afspraken wilt herzien, bent u bij ons aan het juiste adres.