Kinderen Scheiden Mee

De kinderen scheiden mee, begeleiding voor kinderen in echtscheiding

Je bent nooit te oud om te leren. Als mediators blijven wij ons dus ook steeds bijscholen. Zowel op het gebied van wet- en regelgeving, als in nieuwe inzichten op het gebied van mediation en coaching. Ria volgde ‘De kinderen scheiden mee, het Zandkastelen® programma’.

In gesprek met de kinderen 

Tijdens het mediationproces van uit elkaar gaan is het bij ons gebruikelijk dat er ook één of meerdere gesprekken plaatsvindt met de kinderen over de scheiding van hun ouders. (Uiteraard doen we dit alleen wanneer de leeftijd van de kinderen dat toelaat). Ria gaat op een neutrale manier met de kinderen in gesprek, vraagt naar hun mening, bijvoorbeeld over afspraken die zijn gemaakt in het ouderschapsplan, legt dingen uit en beantwoordt vragen van de kinderen. Zij kunnen dan vragen stellen die zij op dat moment niet aan hun ouders durven te stellen, omdat bijvoorbeeld de situatie te gespannen is. Kinderen zijn heel loyaal aan hun ouders en kunnen bang zijn dat zij met hun vraag dan ‘een kant’ zouden kiezen.

Vertrouwelijk

De gesprekken tussen Ria en de kinderen zijn altijd vertrouwelijk. De kinderen bepalen wat Ria aan hun ouders mag terugkoppelen en wat niet. Soms zorgde dat er wel eens voor dat bepaalde zaken, die voor de kinderen heel belangrijk waren tijdens de scheiding, niet besproken werden of niet helemaal goed uit de verf kwamen, wanneer zij dit zelf thuis nog aankaartten bij hun ouders. Vandaar dat Ria op zoek ging om hier verandering in te brengen.

De kinderen scheiden mee

Dat vond zij in het Zandkastelenprogramma: ‘De kinderen scheiden mee’. Onlangs heeft Ria hier het certificaat voor behaald. Ze ging er heen met de gedachte ‘Als ik maar niet met ze hoef te knutselen…’. Gelukkig hoefde dat ook niet. Tijdens deze training was er voor Ria al veel bekend over het in gesprek gaan met kinderen. Maar juist het onderdeel presenteren heeft haar nieuwe inzichten gegeven.

Zandkastelenprogramma®

Tijdens de gesprekken en activiteiten kunnen de kinderen hun mening geven over de scheiding, hun beleving weergeven, vragen stellen en wensen uiten over bijvoorbeeld de omgang. Deze momenten kunnen individueel plaatsvinden of samen met kinderen in dezelfde leeftijdsgroep (6-9, 9-12 en 12-16). Deze groepjes zijn nooit groter dan 6 kinderen.

Presenteren aan de ouders

Er wordt gewerkt richting een presentatie voor hun eigen ouders. Ria begeleidt de kinderen bij het maken van deze presentatie. Ze mogen zelf kiezen hoe ze willen presenteren. Dat kan zijn; een brief voorlezen, een liedje zingen, een toneelstukje doen, een tekening laten zien, enz.  Hier mogen zij zo creatief in zijn als zij zelf willen.

Aandacht en steun

Wanneer de kinderen gaan presenteren kunnen zij dit individueel doen of samen met hun broer(s) of zus(sen). Zij mogen zelf de setting klaarzetten. (We merken dat ze dan graag de stoelen van papa en mama naast elkaar zetten en de ruimte gezellig willen maken). Tijdens de presentatie is er echt aandacht voor hoe de kinderen de scheiding beleven en wat hun wensen zijn. De ervaring leert ook dat kinderen steun aan de gesprekken en hun presentatie hebben, wanneer zij later nog iets ter sprake willen brengen.

Geïnspireerd

De cursus werd gegeven door Iris Gündel. Zij is de auteur van het boek ‘Schei eens uit’.  Met het boek en de trainingen wil Iris zich als ervaringsdeskundige inzetten om met name voor de kinderen een scheiding constructief te laten verlopen. Ria is geïnspireerd geraakt door de trainster en kan scheidende ouders dit boek van harte aanraden.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen, u vindt de mogelijkheden op onze contactpagina.