niet-ondernemende partner

De rol van de niet-ondernemende echtgenoot of geregistreerd partner in het bedrijf

[page_title]

Wat moet ik als niet-ondernemende partner weten van het bedrijf?

Stel: Je partner heeft een bedrijf. Jij werkt niet in dit bedrijf of je werkt er (soms) wel, maar je bemoeit je niet met de organisatie en hebt geen inspraak. Toch is het  als niet-ondernemende partner goed om op de hoogte te zijn van bepaalde zaken. Andersom is het ook goed om als eigenaar van het bedrijf je partner op de hoogte te houden van zaken die spelen in het bedrijf.  Bij Kruijff en Rijntjes wordt tijdens mediation  in geval van scheiding wel eens pijnlijk duidelijk dat het beeld over hoe het met de zaak gaat, niet altijd realistisch is. Daarom willen we dit onderwerp onder de aandacht brengen van beide partners.

Samen werken in de onderneming

Gehuwd zijn en samen werken in de onderneming komt vaak voor. Wanneer de onderneming zo is ingericht dat beide partners ondernemer zijn en ook allebei nodig zijn voor de besluitvorming en bedrijfsvoering, kun je ervan uit gaan dat beide partners ook op de hoogte zijn van de situatie waarin de onderneming zich bevindt.

Ondernemer en niet-ondernemende partner

Is het dat de ene partner ondernemer is en de andere partner alleen werkzaamheden verricht voor het bedrijf, betaald of onbetaald? Dan komt het voor dat de niet-ondernemende partner niet op de hoogte is van wat er allemaal speelt. Ook zien we vaak dat deze niet-ondernemende partner onvoldoende op de hoogte is van economische positie van de onderneming.

Wat betekent dit in een huwelijk?

Een bedrijf kan bij huwelijkse voorwaarden buiten de gemeenschap worden gehouden. Bij een gemeenschap van goederen valt de onderneming, of het aandeel van de ondernemer in een onderneming, in de gemeenschap. Hiermee komt in geval van scheiden een deel van het bedrijf, of eigenlijk de waarde daarvan aan de niet-ondernemende partner of echtgenoot toe.

Vaststellen waarde onderneming

En om hoeveel gaat dat dan? Dat is een punt van discussie, want er zijn verschillende methoden om de waarde van een onderneming vast te stellen. Een gedegen waardebepaling door een onafhankelijke derde, waar beide echtgenoten vertrouwen in hebben, zou daarbij kunnen helpen en is daarom ons advies.

Uitkomst herkenbaar?

Een waardebepaling geeft een beeld van de economische situatie van het bedrijf. Dit beeld kan soms de verwachting van de niet-ondernemende partner compleet tegenspreken. Wanneer er in het huwelijk altijd op ruime voet geleefd is en het bedrijf een bloeiende indruk maakt, is het lastig te verkroppen als er geen ‘waarde’ te verdelen is vanuit de gemeenschap. Erger nog; als er zelfs sprake is van een negatieve waarde, een schuld!

Aandacht voor de positie van de niet-ondernemer

De situaties die zich aan tafel voordoen bij een scheiding van een ondernemer geven een sfeer van machtsongelijkheid. De niet-ondernemende partner staat feitelijk 1-0 achter met beschikbare informatie en vaak ook met kennis. Daarnaast is tijdens een scheiding niet het beste moment om je in het bedrijf te verdiepen.

Geïnformeerd zijn tijdens het huwelijk

Van belang is het om tijdens het huwelijk de niet-ondernemende partner regelmatig mee te nemen in het wel en wee van de onderneming, ook als daar niet direct  interesse voor is. Vermogensrechtelijk is er een belang en daar ligt ook een eigen verantwoordelijkheid voor de niet-ondernemende partner. Andersom heeft deze partner het recht om geïnformeerd te worden.

Hulp wordt geboden

Doordat dit regelmatig tot vervelende en zelfs schrijnende situaties leidt, worden er op dit gebied cursussen en workshops gegeven om de niet-ondernemende partner te wijzen op zijn of haar rol. Op een praktische manier komen boekhoudkundige stukken aan bod en wordt een kijkje gegeven in wat er allemaal in een onderneming gebeurt.

Naast de eigen kennis heeft Kruijff en Rijntjes ervaring met Patricia Boer. Zij kan partners op een toegankelijke wijze op de hoogte stellen van zaken die zij over het bedrijf zouden moeten weten. Zowel in goede als in slechte tijden. Neem voor vragen gerust contact met ons op!