Kruijff en Rijntjes EMDR Therapie

EMDR bij traumaverwerking

[page_title]

Bewust of onbewust last van iets uit het verleden? EMDR kan helpen!

Tijdens coaching en trainingen die Ria geeft, ontdekte zij dat mensen vaak nog onbewust of bewust last hebben van vervelende gebeurtenissen uit het verleden. Met behulp van EMDR therapie is het mogelijk grip te krijgen op deze ervaringen. Het gevoel en de overtuiging die bij die gebeurtenis horen, spelen nog steeds een rol in het ‘nu’ van deze mensen. Doordat iemand bijvoorbeeld vroeger gepest of misbruikt is, durft deze persoon nu geen contact te maken met anderen. De overtuiging van toen: ‘Ik ben niets waard’ speelt nog steeds door in het heden. Of mensen zijn bijvoorbeeld dwangmatig dingen aan het controleren voordat zij het huis uit gaan, omdat zij vroeger een brand meegemaakt hebben of er ingebroken is.
Om mensen te helpen dit en vele andere situaties te verwerken, heeft Ria zich geschoold tot EMDR therapeut.

Wat is EMDR?

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. De beweging van de ogen wordt ingezet tijdens het oproepen van een gebeurtenis uit het verleden. Deze therapie is eind jaren 80 beschreven door Francine Shapiro en daarna verder uitgewerkt. Het helpt je om heftige emoties uit het verleden te verwerken, bijvoorbeeld bij PTSS (posttraumatisch stresssyndroom).

Hoe werkt EMDR?

De therapeut vraagt je om de gebeurtenis uit het verleden op te roepen. Zo komt de gebeurtenis van het lange termijn geheugen in het werkgeheugen van je brein. Ria vraagt een aantal dingen over die situatie. Ze vraagt om het gevoel dat bij de situatie hoort een cijfer tussen 0 en 10 te geven. Tien kan dan bijvoorbeeld staan voor afschuwelijke paniek.

Vervolgens wordt EMDR toegepast. De therapeut vraagt je om met je ogen haar vinger te volgen die  steeds van links naar rechts gaat. EMDR kan ook met een koptelefoon op gedaan worden, waarbij je beurtelings links en rechts klikjes te horen krijgt. Op internet is er verschillend beeldmateriaal van EMDR beschikbaar.

Na een aantal ‘sets’ met deze oogbewegingen wordt gevraagd welk cijfer je het gevoel nu wilt geven. Daarna wordt het gevoel besproken wat je graag zou willen hebben bij de situatie, of hoe je daar nu mee om zou gaan. Dan wordt er weer EMDR toegepast. Er wordt gevraagd om de situatie nogmaals een cijfer te geven.  Het aantal keren dat EMDR toegepast wordt, is afhankelijk van de heftigheid van de situatie.

Resultaat van EMDR

Er wordt door EMDR een soort ‘ruimte’ gecreëerd rond de situatie. Vervolgens wordt de situatie als het ware in een ander laatje in je brein weer opgeslagen. De situatie wordt niet gewist uit je geheugen, maar je voelt je er anders bij. De heftigheid van de emotie wordt minder. Mensen kunnen accepteren dat ze als kind zo gereageerd hebben, maar dat in het nu, als volwassene, zij anders mogen reageren. Ze mogen erin berusten dat het op dat moment niet anders kon en dat het de beste beslissing voor toen was, maar dat het nu anders mag.

Werken vanuit het nu

“Het is belangrijk om altijd vanuit het nu te handelen bij EMDR,” geeft Ria aan. Ik vraag hen ‘hoe voelt het als je nu terugkijkt naar die situatie?’ Zo zijn mensen in staat om er van een afstandje naar te kijken. Na 7 tot 10 dagen komen mensen terug en check ik welk cijfer ze nu aan de situatie geven. Vaak is dat lager, maar het kan ook weer iets gestegen zijn. Dat komt vaak door een ander aspect van de situatie. Dat behandelen we dan ook.”

De toepassing van EMDR bij Kruijff en Rijntjes

Tijdens de assertiviteitstraining komen er vaak situaties naar boven waardoor mensen niet voor zichzelf opkomen. Tijdens coaching blijken ook situaties uit het verleden ervoor te zorgen dat mensen nu bepaalde stappen niet durven te zetten. Dingen uit het verleden spelen dan een grotere rol dan in eerste instantie gedacht werd. “Ook kunnen we kinderen helpen die na de scheiding van hun ouders/verzorgers niet goed meer kunnen slapen of veel verdriet hebben. Of kinderen/volwassenen die gepest zijn of te maken hebben met rouwverwerking.” laat Ria weten. “Mensen  mogen direct contact opnemen met mij, maar kunnen ook naar mij worden verwezen door hun huisarts of psycholoog.”