Mediation scheiden Kruijff en Rijntjes geheimhouding

Geheimhouding, hoe ver gaat dat eigenlijk?

[page_title]

Officiële mediators hebben een geheimhoudingsplicht. Deelnemers aan mediation overigens ook. Dat leggen wij bij Kruijff en Rijntjes bij aanvang van de mediation vast in de mediationovereenkomst. Wij leggen daarbij de betekenis duidelijk uit; Buiten de mediation om, bespreken we niet met anderen wat er zoal ter tafel is gekomen. Natuurlijk is het de deelnemers altijd toegestaan om informatie in te winnen over de eigen situatie bij een advocaat of adviseur, die immers ook aan geheimhouding gehouden is.

Veiligheid

De afspraak tot geheimhouding geeft een gevoel van veiligheid. Anders kan je tijdens de mediation immers niet alles zeggen wat je graag zou willen zeggen. En dat draagt vervolgens bij aan een open gesprek, zonder voorbehoud, met uiteraard als doel dichter bij elkaar te komen.

Geen vrijbrief tot opbiechten

In principe deelt de mediator ten opzichte van de deelnemers weinig persoonlijke zaken. De geheimhouding lijkt daardoor vooral bedoeld voor de deelnemers. Zij kunnen zich echter ook zodanig op hun gemak voelen, dat er zaken worden besproken, die maatschappelijk of wettelijk niet door de beugel kunnen. Daarbij kan er niet zonder meer van worden uitgegaan, dat de mediator luistert en gehouden is aan de afspraak tot geheimhouding en dat alles wat gezegd wordt geheel zonder gevolg is.

Grens aan geheimhouding

Op zo’n moment geven we aan dat er een grens is aan de geheimhouding. Het komt voor dat deelnemers een creatieve oplossing op financieel gebied voorstellen, die veel risico met zich mee kan brengen. Wij proberen dan zoveel mogelijk – lees: binnen de grenzen van de wet – mee te denken in de richting van beide klanten.

Bespreekbaar maken

We geven ook altijd aan dat we een meldingsplicht hebben, wanneer er bijvoorbeeld bezorgdheid is over het welzijn van de kinderen of van één van de deelnemers. Op zo’n moment bespreken wij onze zorg. Wanneer er sprake is van acute dreiging of onveiligheid, bespreken wij dit ook, maar moeten wij dit tevens bij de betreffende instanties melden.

Geen risico

Wat we willen zeggen; wees open en eerlijk, en blijf daarbij binnen de wettelijke grenzen. Bij zorg om de veiligheid van u of uw kinderen, nemen wij geen risico, maar actie. Veiligheid staat bij ons altijd voorop!