kinderrekening

Gezamenlijke kinderrekening; handig of toch niet…?

Nadat ouders uit elkaar zijn gegaan en gezamenlijk de kosten van de kinderen dragen, valt de keuze soms op het gebruiken van een gezamenlijke kinderrekening. Dit is een en/of rekening waar allebei de ouders rekeninghouder zijn en betalingen kunnen doen vanaf deze rekening.

Aanvullen van de kinderrekening

Het saldo op de kinderrekening ontstaat door stortingen van de ouders vanuit een alimentatie verplichting. Ook kan je kiezen om de kinderbijslag op de rekening bij te laten schrijven. Dit vormt gezamenlijk het budget ten behoeve van de kosten van de kinderen. Het eventueel ontvangen kindgebonden budget hoort hier niet te worden bijgeschreven; dat is bedoeld voor de ouder die er recht op heeft.

Strakke afspraken

Dat allebei de ouders de beschikking hebben over de rekening is het van belang goede afspraken te maken over hoe en welke uitgaven zij hiervan doen. In de praktijk gaat dat niet altijd goed en zorgt dit voor conflicten of ongewenste saldo tekorten.

Budgetteren

Groot voordeel van een kinderrekening is het overzicht; wat er beschikbaar is, is duidelijk inzichtelijk, welke betalingen zijn gedaan zijn terug te vinden. Maar wat als er iets nodig is, maar het saldo is niet toereikend? Regelmatig vragen wij ouders: “Hoe hadden jullie dit gedaan als jullie nog samen waren geweest?” Wanneer er geen geld voor iets is, kun je het immers niet kopen.

Hoe een kinderrekening wel werkt

Een kinderrekening werkt alleen indien voor de ouders duidelijk is welk budget er beschikbaar is en wie welke kosten voldoet vanuit dit budget. Daarnaast is het van groot belang dat er een reserve wordt opgebouwd. Zo voorkom je ‘gedoe’ bij een grote uitgave in de toekomst.

Fictief nog een gezin

Qua geldstromen is het gezin nog steeds in tact; de ouders dragen bij en de kinderen maken kosten. Het is voor alle gezinnen belangrijk om iets te sparen voor de kinderen; een nieuwe fiets, een beugel, een laptop en later misschien studeren. Na een scheiding verandert deze noodzaak niet, sterker nog het is nog belangrijker om hier afspraken over te maken, nu niet alles meer zo vanzelfsprekend is.

Kinderrekening leeg…

Wij hebben regelmatig te maken met de situatie dat er een conflict is over een ‘extra bijdrage’ naast de kinderrekening. ‘Want de kinderrekening is leeg…’ Waarom is deze leeg? Is de afgesproken bijdrage niet voldoende? Zijn de kosten hoger geworden? Of wordt er niet naar het budget geleefd?

Draagkracht

De alimentatie bijdrage wordt o.a. bepaalt door de draagkracht van de ouders. Bij het bijdragen van de maximale draagkracht is het niet de bedoeling dat daar bovenop nog meer verwacht wordt bij te dragen. Dat maakt het aanleggen van een reserve zo belangrijk.

Samenwerking en vertrouwen

Het gebruiken van een kinderrekening vraagt om samenwerking en vertrouwen. Vertrouwen dat het beschikbare budget aan de kinderen besteed wordt en een open communicatie om eventuele knelpunten aan elkaar voor te leggen. Het geld komt niet de ouders toe, maar het kind. En blijkt nadat het kind gelukkig is opgegroeid dat de reserve (deels) niet nodig is geweest, dan heeft u samen iets moois om aan uw kinderen uit te delen.

Wij gaan voor oplossingen met een positieve uitkomst!