Scheiden rouwverwerking

Hoe de duur van de mediation je van dienst kan zijn

[page_title]

“Wat is de duur van de mediation ongeveer?” is een voor ons veel gehoorde vraag. Goede vraag ook… zonder passend antwoord. Ieder verhaal is namelijk weer anders, net als ieders inzet of het gemak waarmee informatie al dan niet wordt verkregen. Bij aanvang van een mediation kun je slechts een schatting geven op basis van wat er geregeld moet worden, maar de menselijke component is niet gemiddeld.

Is het wel zo erg?

In eerste instantie lijkt het alsof het een nadeel is wanneer de duur van de mediation een periode in beslag neemt. Toch is dat niet altijd waar. Tijd heelt immers wonden en helpt je om alles op een rij te krijgen. En wanneer je alles in je hoofd op orde hebt, kun je de juiste beslissingen nemen. Het is soms noodzakelijk om een pas op de plaats te maken en tijd te nemen voor beraad.

Ongelijke snelheid

Er is altijd sprake van een ongelijk tempo waarin het proces doorlopen wordt. Aan wie de scheiding is gemeld, is veel minder ver in de verwerking dat wie tot scheiden heeft besloten. De emoties die daarbij horen, verschillen veel van elkaar. Een houvast daarbij is de rouwverwerkingscurve van Elisabeth Kübler-Ross (zie figuur). Uiteindelijk wordt altijd de stijgende lijn weer opgepakt.

Scheiden rouwverwerkingscurve

De beleving verandert

We zien strijdlustige, boze en ongelukkige mensen bij ons aan tafel die, tegen de tijd dat de slotbijeenkomst op de agenda staat, zijn veranderd naar rustige, dankbare en tevreden mensen. Niet dat ze in alles hebben gekregen wat ze wilden, maar ze zijn er wel van overtuigd dat dit het beste is wat ze binnen hun mogelijkheden konden doen.

Structuur in een woelige periode

Scheiden is bij aanvang een angstig, onzeker en uitputtend proces. Bij een stapsgewijze aanpak is de situatie te overzien. Wij helpen je daarbij! Per onderdeel geven we aan wat er nodig is en wat we gaan doen. Zo ronden we onderwerp voor onderwerp af. In het tempo dat jullie past.