Alimentatie wijziging

Indexeringspercentage Alimentatiebijdragen bekend

[page_title]

Elk jaar in november maakt de minister van Justitie het percentage bekend waarmee de alimentatiebedragen op grond van artikel 1:402a BW moeten worden verhoogd. Dit percentage is gekoppeld aan de gemiddelde loonstijging.

Voor 2019 is het indexpercentage 2%.

Zelf aanpassen

Dat houdt in dat u als betaler van alimentatie met ingang van 1 januari 2019 het bedrag dat u betaalt met 2% moet verhogen. Dit is uw eigen verantwoordelijkheid en het ‘vergeten’ kan leiden tot een betalingsachterstand. Als ontvanger kunt u uiteraard uw ex-partner wijzen op de indexatie.

De indexering geldt zowel voor kinderalimentatie als voor partneralimentatie.

Uitzonderingen

Het kan ook zijn dat u heeft afgesproken niet te indexeren of dat u met betrekking tot het indexeren andere afspraken heeft gemaakt. U bent dan afgeweken van de wettelijke bepaling en volgt in dat geval uw eigen gemaakte afspraak.