Belastingaangifte

Inkomstenbelasting in het jaar van Scheiden

Het is maart, tijd voor de aangifte inkomstenbelasting! Het doen van inkomstenbelasting in het jaar van scheiden is best een lastige opgave. De, nog gezamenlijke, eigen woning of voldoen van partneralimentatie… En ook niet onbelangrijk: gaat u samen of apart van elkaar aangifte doen?

Fiscale afspraken in convenant

Wat u in het echtscheidingsconvenant met elkaar hebt afgesproken is het uitgangspunt bij het doen van de aangifte. Dat geldt ook voor samenwoners, wanneer een overeenkomst einde samenleven is opgemaakt. In de aangifte wordt de feitelijke situatie meegenomen; bijvoorbeeld het bedrag  aan partneralimentatie dat er daadwerkelijk is betaald.

De eigen woning

Bij toedeling of verkoop van de gemeenschappelijke woning is er sprake van een vervreemding en/of verwerving van de eigen woning. Dit heeft gevolgen voor de hoogte van uw eigenwoningschuld en voor uw hypotheekrenteaftrek.

Fiscale verwerking tijdens de scheiding

Heeft u de woning nog in gezamenlijk eigendom en is één van beiden de woning uit de woning vertrokken met de bedoeling er niet in terug te keren? Dan kunt u door de scheidingsregeling onder voorwaarden de rente nog tot 2 jaar na het vertrek in aftrek brengen voor het deel dat u eigenaar bent.

Fictieve partneralimentatie

Wanneer uw ex-partner uw hypotheeklast betaalt, kan dit worden gezien als fictieve partneralimentatie. Over dit bedrag is dan inkomstenbelasting en premie zorgverzekeringswet verschuldigd. Voor de betalende ex-partner is het bedrag vervolgens aftrekbaar.

Afkoop partneralimentatie

Er zijn verschillende manieren om partneralimentatie af te kopen. Net als periodieke partneralimentatie is een afkoop van partneralimentatie voor de ontvanger een belastbaar inkomen en voor de betaler een aftrekpost.

Pensioen en pensioenvoorzieningen (lijfrente)

Ook verrekening of afkoop van pensioen of het overdragen van een lijfrente is niet zonder fiscale gevolgen. Tijdens het scheidingsproces bespreken wij met u de fiscale gevolgen en leggen we de afspraken vast. Het is van belang dat deze afspraken navolging krijgen in de IB aangifte.

Wij doen het samen

De aangifte in het jaar van scheiden kan zelfs voor de professional complex zijn. Ons advies: Laat in  gezamenlijk overleg uw IB aangifte doen. Op die wijze spreken uw aangiften elkaar niet tegen. Meestal kunt u in het jaar van de scheiding aangifte doen alsof u het gehele jaar fiscaal partner bent geweest en uw aangifte optimaliseren.

Wij helpen u graag bij uw aangifte!