Ouderschapsplan

Ouderschapsplan

Ouderschapsplan

Wanneer ouders uit elkaar gaan en er zijn minderjarige kinderen bij betrokken, dan zijn zij verplicht een ouderschapsplan op te stellen. Het gaat dan om:

Het ouderschapsplan is bedoeld om ouders goed na te laten denken over de zorg voor hun kinderen na de scheiding. Door hier veel aandacht aan te besteden, kan dat op een later moment veel onenigheid voorkomen.
De onderdelen die in ieder geval in het ouderschapsplan behoren te staan, zijn:

Naast deze onderwerpen kunnen andere zaken worden opgenomen, die op jullie situatie van toepassing zijn. Ook hier is weer sprake van maatwerk, omdat geen gezin hetzelfde is. Wij zijn erg betrokken als het om de kinderen gaat en gaan hier ook zorgvuldig mee om.

Ouderschapsplan is altijd in beweging

Een ouderschapsplan bevat afspraken voor langere tijd, maar is toch altijd aan verandering onderhevig. Meestal wordt een ouderschapsplan jaarlijks herzien of op een eerder moment, als dringende omstandigheden daarom vragen.

Kinderen ontwikkelen snel en de behoeften veranderen. Dan is het nodig om gemaakte afspraken te herzien. Ook jullie leven als afzonderlijke ouders verandert en dat kan om aanpassing van het ouderschapsplan vragen.

Bij het maken van een ouderschapsplan is het goed te weten dat afspraken niet voor altijd vast staan. Het belemmert ouders soms om tot afspraken te komen en dat is jammer. Belangrijk is om met elkaar in gesprek te blijven.

Plan nu een gratis kennismakingsgesprek

Contact Form Demo