Ouderschaps­plan

Wanneer ouders uit elkaar gaan en er zijn minderjarige kinderen bij betrokken, dan zijn zij verplicht een ouderschapsplan op te stellen. Het gaat dan om :

  • gehuwde en geregistreerde ouders (met of zonder gezamenlijk gezag);
  • samenwonende ouders met gezamenlijk gezag;
  • niet-ouders die samen met een ouder het gezag uitoefenen.

Het ouderschapsplan is bedoeld om ouders goed na te laten denken over de zorg voor hun kinderen na de scheiding. Door hier veel aandacht aan te besteden, kan dat op een later moment veel onenigheid voorkomen.

De onderdelen die in ieder geval in het ouderschapsplan behoren te staan, zijn;

  • hoe jullie de zorg en opvoeding verdelen (zorgregeling);
  • hoe jullie de omgang met de kinderen regelen (omgangsregeling);
  • hoe jullie elkaar informeren over belangrijke onderwerpen, bijvoorbeeld de schoolkeuze;
  • de verdeling van de kosten van de verzorging en opvoeding (kinderalimentatie).

Naast deze onderwerpen kunnen andere zaken worden opgenomen, die op jullie situatie van toepassing zijn. Ook hier is weer sprake van maatwerk, omdat geen gezin hetzelfde is. Wij zijn erg betrokken als het om de kinderen gaat en gaan hier ook zorgvuldig mee om.

Ouderschapsplan is altijd in beweging

Een ouderschapsplan bevat afspraken voor langere tijd, maar is toch altijd aan verandering onderhevig. Meestal wordt een ouderschapsplan jaarlijks geëvalueerd of eerder als dringende omstandigheden daarom vragen.

Kinderen ontwikkelen snel en de behoeften veranderen. Dan is het nodig om gemaakte afspraken te herzien. Ook jullie leven als afzonderlijke ouders verandert en dat kan om een aanpassing van het ouderschapsplan vragen.

Bij het maken van een ouderschapsplan is het goed te weten dat de afspraken niet voor altijd vast staan. Het belemmert ouders soms om tot afspraken te komen en dat is jammer. Belangrijk is om met elkaar in gesprek te blijven.

De kinderen ook een stem

De kinderen zelf hebben ook een stem. Wettelijk mogen kinderen vanaf 12 jaar hun mening geven over de afspraken die jullie hebben gemaakt rondom de zorg en omgang en vanaf 16 jaar hebben zij ook een stem bij de financiële afspraken.

Bij ons hebben kinderen van alle leeftijden een stem en is het mogelijk een vertrouwelijk gesprek te voeren. We zullen de kinderen begeleiden in het bespreekbaar maken van hun zorgen, zodat ze dit zelf met jullie kunnen delen.

Overige dienstverlening