ouderverstoting

Ouderverstoting of oudervervreemding

[page_title] 

Ouderverstoting (ook wel oudervervreemding genoemd) is wanneer één van de ouders/verzorgers het kind opzet tegen de andere ouder of zich bewust niet houdt aan de omgangsregeling. De andere ouder wordt dan als het ware ´buitenspel´ gezet. Dit gebeurt doordat er kwaad gesproken wordt over de andere ouder. Wanneer het kind niet de ruimte heeft om zijn eigen beeld te vormen maar dit eenzijdige verhaal voor waar aanneemt, verandert dat het beeld van het kind over die ouder in negatieve zin.

Ouderverstoting is strafbaar

In het Burgerlijk wetboek – boek 1 – personen- en familierecht, staan de plichten van het ouderlijk gezag. In artikel 1:247 lid 3 staat letterlijk:

‘Het ouderlijk gezag omvat mede de verplichting van de ouder om de ontwikkeling van de banden van zijn kind met de andere ouder te bevorderen. ‘

Bij ´vechtscheidingen´ zien wij regelmatig vormen van ouderverstoting. Aangezien het niet in het belang van het kind is en wettelijk niet mag, willen we ouders/verzorgers hier graag bewust van maken dat het soms in kleine dingetjes zit.

Ouderverstoting kan ook onbewust gaan…

Het beeld van je kind over de andere ouder willen veranderen kan opzettelijk gaan, maar gebeurt soms ook onbewust. Wanneer je bijvoorbeeld niet door hebt dat je over de ander moppert. Het in jouw ogen op onschuldige wijze uiten van frustratie kan wel ongemerkt opgepikt worden door je kind(-eren). Bijvoorbeeld wanneer je probeert vanuit goede bedoelingen je kinderen te behoeden voor teleurstellingen:

Voorbeeld: Het is wel eens voorgekomen dat moeder zonder afbericht haar zoon niet ophaalde voor het weekend. Vader probeert dan het kind uit het raam starende kind hierop voor te bereiden door te zeggen: “Je weet pas dat je echt gaat, als zij voor de deur staat.”

Onbewust ontstaat het beeld van mama, waarbij zij niet betrouwbaar zou zijn.

Zet nooit de alimentatie stop!

Wanneer je als ouder het gevoel krijgt dat je er alleen maar bent om te betalen en je kind bijna niet meer ziet, lijkt het een hele logische stap om als pressiemiddel de alimentatie stop te zetten. Dit mag echter niet! De onderhoudsplicht blijft bestaan, ook als kinderen de andere ouder niet (willen) zien.

Omgang weer op gang krijgen

Wij adviseren altijd om te investeren in de relatie en per situatie te kijken wat de mogelijkheden zijn om die relatie weer te versterken. Uiteraard maak het hierbij uit of je kind 6 jaar of bijvoorbeeld 17 jaar is. Hoe ouder het kind wordt, hoe meer hij of zij hier zelf gesprekspartner in wordt.

Voorbeeld: Vader komt zijn zoon om het weekend halen, aangezien hij wat verder is gaan wonen. Nu zijn zoon 14 geworden is, heeft hij een zaterdagbaantje gevonden en is daar heel blij mee. Het frustreert vader dat dit van zijn tijd met zijn zoon afgaat.

In het ouderschapsplan staat beschreven hoe de omgangsregeling is afgesproken. Bovenstaand voorbeeld geeft echter aan dat deze afspraken niet houdbaar zijn tot aan het 18e  levensjaar van het kind. Behoeftes van kinderen veranderen en zij hebben ruimte nodig om zich verder te ontwikkelen. Om jezelf als ouder niet buiten te sluiten, raden wij aan om mee te veren met deze behoefte aan ruimte en hierover met elkaar in gesprek te blijven. Wanneer je namelijk nog bij elkaar was gebleven, had een ontwikkeling als deze zich waarschijnlijk ook voorgedaan en had je hier ook over gesproken met elkaar.

Bespreek het ouderschapsplan minimaal één keer per jaar

Onze aanbeveling is om minimaal éénmaal per jaar het ouderschapsplan met elkaar onder de loep te nemen. Kom je hier samen niet uit, kunnen wij jullie hierbij op praktische wijze helpen. Met onze ruime ervaring op het gebied van omgang in verschillende levensfasen en verschillende gezinssamenstellingen vinden we een oplossing die jullie past.

Een eerste kennismakingsgesprek is gratis, neem gerust contact met ons op.