Overlijden tijdens scheiden

Overlijden tijdens scheiden – dit moet u erover weten

Wat gebeurt er als u overlijdt terwijl u in een echtscheiding verwikkeld bent? Maakt uw partner dan aanspraak op de erfenis?

Mensen die gaan scheiden, noemen elkaar vaak al ‘exen’. Maar een echtscheiding is pas officieel wanneer deze is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Tot dat moment zijn jullie op grond van de wet dus ook nog erfgenaam van elkaar. Dat betekent dat uw partner van u erft indien u tijdens de scheiding zou overlijden.

Clausule in een testament

In een testament kunt u vastleggen dat uw partner alleen erft als er ten tijde van uw overlijden geen verzoek tot echtscheiding is ingediend. Wilt u inderdaad voorkomen dat uw partner van u zou kunnen erven terwijl u in een scheiding ligt? Laat dan tijdig een testament opstellen.

Testament herzien

Gaat u scheiden en heeft u al een testament? Dan is het altijd aan te raden om deze even opnieuw onder de loep te nemen. Voldoet de inhoud ervan na de scheiding nog wel aan uw wensen? Wellicht wilt u een erfgenaam benoemen of een executeur aanwijzen die uw nalatenschap afwikkelt.

Heeft u samen kinderen? Dan kan uw (ex-)partner nog wel de wettelijk vertegenwoordiger van de kinderen zijn. Zo kan hij of zij via een omweg toch nog toegang hebben tot uw nalatenschap. Pas uw testament aan indien u dit zogeheten ‘ouderlijk vruchtgenot’ wilt uitsluiten.

Zorg voor de kinderen

Een ander aandachtspunt is de inkomenspositie van uw ex-partner. Die kan aanzienlijk wijzigen op het moment dat u na de scheiding zou komen te overlijden. Denk bijvoorbeeld aan de kinder- en/of partneralimentatie die wegvalt. Hoe ziet de inkomenssituatie van uw ex-partner (en indirect van uw kinderen) eruit, wanneer u zou komen te overlijden? Is uw ex-partner zelf in staat deze inkomensterugval op te vangen? Of dient er wellicht aanvullend iets geregeld te worden? Dit geldt uiteraard ook voor de omgekeerde situatie. Met een overlijdensrisicoverzekering op elkaars leven kunt u een inkomensterugval voorkomen.

Genoeg punten om te bespreken. Laat u goed informeren en leg uw nalatenschap goed vast.
Heeft u vragen over dit onderwerp of iets anders dat samenhangt met scheiden of uit elkaar gaan? Neem dan contact met ons op, wij helpen graag!