Samengesteld gezin

Samengesteld gezin ofwel stiefgezin

[page_title]

Een samengesteld gezin of stiefgezin is een gezin waarbij één partner of beide partners kinderen meebrengen uit een eerdere relatie. Het samengestelde gezin ontstaat wanneer jullie gaan samenwonen en de zorg voor elkaars kinderen dagelijkse kost wordt. Dat kan een uitdaging zijn.

Twee culturen in één huis

Het samengaan van twee gezinnen heeft tot gevolg dat er twee verhalen in één op gaan, de geschiedenis van beide gezinnen gaat samen verder in de toekomst; het samengesteld gezin. Wanneer de culturen en gewoonten van beide gezinnen verschillen, vraagt dat om gerichte aandacht. 

Langzaam opbouwen

Plots overkomt het je; je bent verliefd! Waarschijnlijk zou je het liefste de hele tijd bij elkaar zijn, misschien ook al bij elkaar gaan wonen… Maar realiseer je: jullie zijn verliefd, jullie kinderen niet. Bij het aangaan van een nieuwe relatie is het belangrijk de tijd te nemen om eerst elkaar en vervolgens de kinderen goed te leren kennen. De basis kun je leggen in deze periode en dat vraagt om geduld. Kinderen die overhaast aan een andere partner worden blootgesteld, blijven veel vaker op een afstand.

Bloedband versus stiefouderschap

Als stiefouder krijg je ineens te maken met kinderen die niet ‘van jou’ zijn. En hoe graag je ook gelijkheid zou willen; er is een verschil tussen de kinderen, waarmee je de bloedband hebt en de kinderen bij wie dat niet het geval is. Zo ook is voor kinderen de stiefouder wezenlijk anders dan de echte ouder, hoe lief die stiefouder ook is. Door dat niet te ontkennen wordt al een grote stap gemaakt.

Ex-partners of overleden ouders

Er is ook verschil wanneer een ouder is overleden of dat er nog ex-partners op de achtergrond zijn. De ex-partners hebben op hun beurt een rol in het geheel . Ook als zij een nieuwe relatie hebben, zal dat zijn invloed hebben. Van belang is dat de ouders verantwoordelijk zijn voor de opvoeding en de stiefouders meer ondersteunend zijn. Dat vraagt echt wel wat van de stiefouder.

Uitdaging groot, slagingspercentage laag

Kortom een onderwerp waar veel gezinnen mee te maken hebben en waarbij, door het niet kunnen oplossen van de problemen die er spelen, ook veel gezinnen weer uit elkaar vallen door een scheiding. Bij maar liefst 60% van de samengestelde gezinnen is dat het geval. 

Wat te doen

Op zoek gaan naar een manier om met alle betrokkenen goed te communiceren is cruciaal. Duidelijkheid hebben in je rol en de rol van de overige gezinsleden geeft rust. Reële verwachtingen hebben ten opzichte van je samengestelde gezin voorkomt teleurstelling. Soms moet je zelf een stap terug doen, maar als dat ervoor zorgt dat jullie wel tot de 40% horen die wel bij elkaar blijven, is dat het waard.

Workshop of individuele begeleiding

Het helpt om met andere ouders ervaringen te delen. Lopen jullie tegen uitdagingen aan in jullie samengesteld gezin en lukt het niet om er onderling uit te komen, volg dan onze workshop. In een kleine groep van ouders met gelijksoortige situaties en de mogelijkheid voor de kinderen om ook hun verhaal te doen in een aparte sessie, geven wij praktische tips mee om van jullie gezin een succes te maken!

Past het je niet om dit in een groepje aan te pakken, dan is er altijd de mogelijkheid om op individuele basis een steuntje in de rug te krijgen. Neem voor meer informatie contact met ons op.