stappenplan

Scheiden met een mediator, hoe gaat dat dan?

Wanneer je uit elkaar gaat, hoef je om alles te regelen en af te stemmen geen advocaat (of zelfs twee advocaten) in te schakelen. Bij Kruijff en Rijntjes, mediation, training en coaching weten zij precies wat er allemaal nodig is en kunnen zij u van A tot Z begeleiden bij het opstellen van het convenant, de zorgregeling voor de kinderen, de berekening van de partner- en/of kinderalimentatie en verdere financiële berekeningen. Zelfs als u ondernemer bent. En of er nu knallende ruzie is of men vreedzaam uit elkaar gaat, Ria en Cinderella zijn van alle markten thuis.

Globaal is dit het 12 stappenplan bij scheiding met een mediator:

Stap 1. Intake

De start is een vrijblijvende intake. Ria en Cinderella nemen dan waar wat er zoal speelt: welke samenlevingsvorm is er, zijn er minderjarige kinderen, is er sprake van een koophuis, een bedrijf of zijn er andere bijzonderheden? Aan de hand hiervan kunnen zij aangeven hoe de procedure passend bij de situatie zal verlopen. Iedereen kan proeven hoe de sfeer is en kiezen om met de mediation door te gaan of niet. Alle informatie wordt uiteraard vertrouwelijk behandeld.

Stap 2.  Recht op toevoeging?

Tijdens de intake bespreken zij de mogelijkheid van recht op gesubsidieerde rechtsbijstand besproken. Dit heet een ‘toevoeging’. Bij recht op een (voorlopige!) toevoeging voldoet de Raad voor Rechtsbijstand (deels) de kosten van de mediation.

Stap 3.  Mediation overeenkomst

De opdracht om met de mediation van start te gaan wordt officieel vastgelegd in de mediation overeenkomst. De overeenkomst beschrijft wat er wel en niet geregeld wordt en wat er van wie wordt verwacht.

Stap 4.  Vragenlijst als checklist voor het ouderschapsplan

Wanneer er minderjarige kinderen betrokken zijn bij de scheiding, is een ouderschapsplan meestal verplicht. Hierbij komen zaken aan de orde waar normaal gesproken niet eens over nagedacht wordt, vandaar dat Kruijff en Rijntjes hier een vragenlijst voor hebben opgesteld. De vragenlijst dient als checklist om allebei over deze punten na te denken. In de verdere gesprekken worden alle punten besproken en worden er afspraken over gemaakt. Tijdens deze gesprekken stellen Ria en Cinderella vragen om u inzicht in elkaar te geven met betrekking tot bepaalde onderwerpen. Zo ontstaan duurzame afspraken en begrip voor elkaar. Naast bijvoorbeeld het hoofdverblijf van de kinderen wordt er ook gesproken over wie er met de kinderen naar de tandarts gaat, hoe u elkaar informeert, maar ook hoe u omgaat met eventuele nieuwe partners kan ter sprake komen.

Stap 5.  Gesprek met de kinderen

Terwijl alle onderdelen van het ouderschapsplan verzameld en afgestemd worden kan er ook met de kinderen gesproken worden. Ria is specialist in ‘De kinderen Scheiden mee’ en kan hen hierin goed begeleiden. Ria gaat -als de leeftijd dat toelaat- op een neutrale manier met hen in gesprek. Soms komen hier verrassende punten uit waar ouders nog niet bij stil hebben gestaan. Kinderen mogen Ria alles vragen. Dat zijn soms dingen die ze hun ouders op dat moment niet durven te vragen, omdat de situatie wellicht te gespannen is. Kinderen zijn heel loyaal richting hun ouders en kunnen bang zijn dat ze door die vragen dan een bepaalde kant kiezen. Door waar mogelijk antwoorden en uitleg te geven, kan er tijdens zo’n gesprek onzekerheid bij hen weggenomen worden. In een gezinsoverleg komt alles samen.

Stap 6.  Financiële aspecten

Op een zijspoor, naast de afspraken rondom de kinderen, wordt er dieper op het financiële aspect ingegaan. Ook hiervoor is er een vragenlijst opgesteld die als leidraad kan helpen. Er wordt gevraagd om de benodigde documenten, polissen en bestaande afspraken bij elkaar te zoeken.

Stap 7. De vermogensberekening en – verrekening

Bij deze stap gaat Cinderella alle documenten doorpluizen en zoekt ook de kruisverbanden hierin. Er wordt premie afgeschreven… waar is die polis precies voor? Hoe zit het met de pensioenen van beide partijen?  Zijn er schulden? Wat valt er wel of niet onder de huwelijkse voorwaarden? Wat zijn (fiscale) gevolgen van het verdelen of verrekenen?

Als alles compleet is gaat het echte rekenwerk beginnen. De partner- en/of de kinderalimentatie kan worden berekend. Daarnaast zijn er zijn, afhankelijk van de situatie, drie tot acht stappen te nemen om het vermogen in kaart te brengen, te verdelen en/of te verrekenen.

Stap 8.  Presentatie van alimentatie en de vermogensverdeling

Na het maken van de berekeningen en de opstelling die bij de verdeling en/of de verrekening van de gemeenschap horen, gaat iedereen weer met elkaar om tafel. Cinderella presenteert de berekening stap voor stap. Deze werkwijze is een bewuste keuze van Kruijff en Rijntjes. Het vooraf e-mailen van deze stukken kan leiden tot het alleen maar doorbladeren naar de laatste bladzijde waarop staat wat er betaald moet worden. Dat kan zonder uitleg hoe het opgebouwd is, boze gezichten opleveren. Tijdens de presentatie kan er per punt gereageerd worden en verteld worden op welke wetgeving en/of op welke van de zelf aangeleverde cijfers dit gebaseerd is. Na deze uitleg kunt u dit deel op papier meenemen en zelf voorleggen aan uw boekhouder, administratiekantoor of gebruiken voor een uiteindelijke hypotheekaanvraag.

Stap 9.  Het convenant in concept

Het convenant is het document met alle afspraken die gemaakt zijn; zowel voor de kinderen als voor de financiële en fiscale afwikkeling. Het concept hiervan wordt met toestemming van beide alvast gedeeld met de advocaat. Kruijff en Rijntjes ervaren een fijne samenwerking met advocaat mr. Tijn Buers Bakker. Hij onderschrijft de manier van werken om duurzame afspraken te willen maken. Tijn kent de mensen dan nog niet en leest dus met een frisse blik alleen vanaf papier welke afspraken er gemaakt zijn. Als advocaat toetst hij de eenduidigheid en de houdbaarheid hiervan. Deze afspraken moeten namelijk maar op één manier te interpreteren zijn. Nu, maar ook over 10 jaar.

Stap 10.  De slotbijeenkomst, tekenen van het convenant met de advocaat erbij

Om een echtscheiding rond te maken is altijd een advocaat nodig die het verzoek tot scheiding indient bij de rechtbank, waarna de rechter ‘de scheiding kan uitspreken’.

Tijn neemt stap voor stap de stukken en het proces door en geeft waar nodig uitleg. Uiteraard ben u vrij van keuze, indien u een eigen advocaat heeft.

Het laatste stukje is dat alle papieren in vijfvoud worden ondertekend door beide partijen. Eén voor elk van de scheidende partijen, één voor de advocaat om in te dienen bij de rechtbank, één voor het archief van Kruijff en Rijntjes en – in geval van gesubsidieerde rechtsbijstand -, één voor de Raad voor Rechtsbijstand.

Stap 11.  Uitspraak van de rechter na een gezamenlijk verzoek tot echtscheiding

Bij mediation wordt er gewerkt richting een gezamenlijk verzoek aan de rechter om de scheiding uit te spreken. De advocaat dient het verzoek namens beide partijen in en gaat niet in op verzoeken van één van hen. Dit in tegenstelling tot een echtscheiding met een eenzijdig verzoek. Bij een eenzijdig verzoek tot echtscheiding zijn er altijd twee advocaten nodig die ieder hun eigen partij vertegenwoordigen.

Een gezamenlijk verzoek tot echtscheiding wordt veelal administratief afgehandeld. Wanneer u het samen eens zijn over wat is afgesproken en de afspraken wijken niet af van wat wettelijk bepaald is, zal de rechter het convenant van toepassing verklaren. Dat betekent dat de gemaakte afspraken in de uitspraak, de beschikking, worden overgenomen.  Minderjarige kinderen vanaf 12 jaar kunnen wel worden uitgenodigd om persoonlijk of telefonisch te vertellen wat ze vinden van de afspraken die hun ouders met betrekking tot hen hebben gemaakt.

Nadat de rechter de scheiding heeft uitgesproken, wordt de beschikking afgegeven en gaan de afspraken direct in. De advocaat brengt u op de hoogte van de uitspraak van de rechter en u ontvangt de beschikking.

Stap 12.  Inschrijven bij de burgerlijke stand

Een onderdeel dat niet vergeten mag worden, is dat de beschikking moet worden ingeschreven in het huwelijksregister bij de burgerlijke stand van de gemeente waar ooit gehuwd is. Bij Kruijff en Rijntjes wordt dit door Tijn meegenomen in het proces. Die inschrijving moet binnen 6 maanden na het afgeven van de beschikking gebeuren, anders moet het hele proces opnieuw. Pas na inschrijving van de scheiding in het huwelijksregister bent u officieel gescheiden.

Voordelen van scheiden met een mediator:

Een scheiding met behulp van een mediator kan u flink wat geld besparen. Tevens kunnen onuitgesproken zaken besproken worden, waardoor de afspraken en de omgang met elkaar prettiger kunnen verlopen in de toekomst. En vergeet niet de ruimte die u heeft tot onderhandelen en samen tot de oplossing te komen die bij u past!

Heeft u vragen over wat Kruijff en Rijntjes voor u kunnen betekenen? Neem gerust contact op!