Second opinion

Second opinion

Second opinion

Soms is een scheiding te ingewikkeld om op een redelijke wijze een besluit te kunnen nemen. En als dan je vertrouwde steun en toeverlaat degene is met wie je nu afspraken moet maken is dat niet gemakkelijk. Hoe goed jullie het ook met elkaar voor hebben, de belangen kunnen elkaar tegenspreken in de wensen voor de toekomst.

Second opinion
Zijn jullie tot afspraken gekomen met elkaar of met een professional anders dan Kruijff en Rijntjes? Dan is het mogelijk om de opgemaakte conceptstukken, opgestelde berekeningen of vermogensverdelingen te toetsen. Ook kunnen wij met betrekking tot voorgenomen afspraken een klankbord zijn.

Eenzijdig bijstaan
Is in de mediation de balans ongelijk? En is de ongelijkheid niet eenvoudig de overbruggen? Dan kunnen wij bijstand bieden aan de partij die daaraan behoefte heeft. Uiteraard wel met het doel er samen uit te komen!

Deze situatie komt vaak voor wanneer er sprake is van een onderneming, een ondernemende echtgenoot en een niet-ondernemende partner. Het evenwicht in kennis van zaken en het kunnen duiden van informatie zoals in accountantsrapporten is niet gelijk. Aansluitend zijn het vaak rapporten van professionals die al jaren de zaken voor de B.V. behartigen (en dus voor het gevoel voor de ondernemende echtgenoot zijn), wat maakt dat er in tijd van scheiden een wantrouwen ontstaat.

Eenzijdig bijstaan bestaat uit het bijstaan van één van partijen in een mediation of op de achtergrond gedurende een mediationtraject. In tegenstelling tot een advocaat, die voornamelijk het belang van zijn of haar cliënt dient, is deze bijstand gericht op het neutraal inzicht geven in relevante stukken, zodat op basis daarvan ook deze partij een goed besluit kan nemen.

Vertrouwen en transparantie zijn vereist in deze dienstverlening, zodat met de juiste kennis van zaken op een weloverwogen wijze besluiten kunnen worden genomen. En daar is op de lange termijn iedereen mee geholpen!

Plan nu een gratis kennismakingsgesprek

Contact Form Demo