ouderlijk gezag

Vanaf 1 januari 2023: gezamenlijk gezag door erkenning

Het begin van het nieuwe jaar staat altijd in het teken van terug- en vooruitkijken. Hoe is het afgelopen jaar voor je geweest en zou je dit jaar iets anders willen doen? Of zou je helemaal niets willen veranderen en ga je gewoon lekker door met waar je mee bezig was? Het lijkt bijna onontkoombaar om de balans op te maken.

Nieuw jaar, nieuwe regels

In onze praktijk betekent een nieuw jaar ook weer nieuwe wetgeving. Dat betreft altijd verandering is fiscale regels, zeker nu de overheid de taak heeft om de koopkracht te beschermen. Deze maatregelen kosten veel geld en moeten ook ergens uit betaald worden.

Gezamenlijk gezag door erkenning

Een wetswijziging die zeker gevolgen gaat hebben in de relationele en familiesfeer is dat ouders, die niet gehuwd of geregistreerd partner zijn, het gezamenlijk gezag krijgen over hun kinderen. Het is daarbij wel nodig dat het kind door de ongehuwde of niet-geregistreerde partner van de moeder erkend is.

Erkenning

Erkenning van een kind is verklaren dat een kind dat geboren is, jouw kind is. Die erkenning kan al voor de geboorte worden geregeld, maar ook wanneer het kindje al geboren is. Erkenning moet voor het automatisch gezamenlijk gezag wel plaatsvinden in 2023. Bij erkenning voor 2023 is het nog steeds nodig het gezamenlijk gezag zelf te regelen.

Waarom is gezamenlijk gezag belangrijk?

Voor een gelijkwaardig ouderschap kan gezamenlijk gezag van groot belang zijn. Er zijn dan twee ouders nodig om een beslissingen te nemen voor een kind en namens het kind te handelen. Dat kan een schoolkeuze zijn, maar betreft ook medische ingrepen, inzien van persoonlijke gegevens of bij reizen naar het buitenland.

In onze praktijk

Wanneer ouders uit elkaar gaan is het minstens zo belangrijk om die gelijkwaardigheid in het ouderschap te beschermen. Wanneer er sprake is van éénoudergezag, zijn de verplichtingen van deze ouder ten opzichte van de ouder die het gezag niet heeft minder zwaar. Dat wordt als zeer onrechtvaardig ervaren, zeker wanneer de ouder zonder gezag net zo betrokken is bij de opvoeding en verzorging als de ouder met het gezag. Daar tegenover kan gezamenlijk gezag ook een uitdaging zijn, bijvoorbeeld als je het echt niet met elkaar eens bent.

Gezamenlijk ouderschap het doel

Deze wetgeving zal in ieder geval bijdragen in het terugdringen van rechtszaken over het wel of niet toegewezen krijgen van het gezag. Ik hoop echter dat ouders steeds meer de modus vinden om samen het ouderschap in te vullen, hoe dat er ook uitziet. En juridische borging daarin is nooit weg!

Weet je wat in jouw situatie van toepassing is, of heb je hierover nog vragen? Neem contact met ons op, we helpen je graag!