kinderalimentatie scheiden

Partner- of kinderalimentatie, wanneer kan dit wijzigen?

[page_title]

Dynamisch ouderschapsplan

De kinderalimentatie (bijdrage in levensonderhoud) is onderdeel van het ouderschapsplan. Kruijff en Rijntjes beschouwt het ouderschapsplan als een dynamisch plan dat aan verandering onderhevig is door allerlei omstandigheden van de ouders of van veranderende behoeftes van het ouder wordende kind.

Wanneer het kind of een van de ouders bijvoorbeeld ziek wordt, een ouder nieuwe baan krijgt of wanneer er een nieuwe partner in beeld komt, kunnen zaken ingrijpend veranderen.

Wanneer mag het partner- of kinderalimentatie bedrag gewijzigd/verhoogd/verlaagd worden?

Redenen om het alimentatiebedrag te herzien of aan te passen zijn bijvoorbeeld:

  • Structurele wijziging (meer dan 6 maanden) van het inkomen met 15% (omhoog of omlaag).
  • Niet verwijtbaar ontslag of werkloosheid.
  • Wanneer een van de partijen gaat hertrouwen, samenwonen of een geregistreerd partnerschap aangaat.
  • Indien er hogere reiskosten of hypotheeklasten zijn na een noodzakelijke verhuizing.
  • Als het kind bij de andere partner gaat wonen.
  • Een verandering van de zorgregeling plaatsvindt.
  • Een wijziging vanuit de overheid komt.
  • Bij het aangaan van een nieuwe baan / ander werk.
  • In geval van pensionering.
  • Als één van de partijen overlijdt.

Deze wijzigingen hebben vaak een verandering in de draagkracht tot gevolg.

Uit de praktijk:

Onlangs kregen wij het verzoek om een ouderschapsplan te herzien. Daarin was een ‘niet-wijzigingsbeding’ opgenomen. Dit zijn punten waar wij zeer alert op zijn, want dat mag wettelijk gezien niet. Naast de wettelijke indexering van de kinderalimentatie moet er met de bovenstaande zaken ook rekening gehouden worden. De zorg voor de kinderen moet zijn geborgd, in alle situaties.

In dit plan was een bedrag opgenomen en de ouders hadden vastgelegd dat het niet gewijzigd mocht worden. Nu was de alimentatie al een paar maanden niet betaald en bleek daarnaast ook ontoereikend te zijn, omdat de ontvangende ouder werkloos was geraakt. Het ‘niet-wijzigingsbeding’ had ervoor gezorgd dat er geen ruimte was voor overleg om dit soort situaties samen op te pakken.

Wat zijn dan de opties?

Kruijff en Rijntjes bieden 3 mogelijkheden om tot nieuwe kinderalimentatie afspraken te komen:

1: Wij maken een nieuwe berekening met behulp van de benodigde documenten en leggen in samenspraak met beide partijen de hierbij behorende nieuwe afspraken vast. Hiervoor rekenen wij een vast tarief.

2: Wij kunnen ondersteunen middels het voeren van een adviesgesprek met één of beide partijen. Wij geven aan waar zij op moeten letten en wat hun mogelijkheden zijn wanneer zij zelf een nieuw plan opstellen.

3: Wij kunnen beide partijen ondersteunen in de vorm van mediation om zo tot nieuwe afspraken te komen. Dit is vooral aan te raden wanneer er onuitgesproken emoties spelen, zoals boosheid of wraakgevoelens richting de andere partij.

Tot slot: altijd verbonden door de kinderen

Door de zorg voor de kinderen blijft er, ook bij gescheiden stellen, een soort gezinssituatie bestaan. Hoewel we een ouderschapsplan zo toekomstbestendig mogelijk opstellen, is het niet mogelijk om alle situaties te voorspellen.

Jaarlijks onderling met elkaar om tafel gaan om het ouderschapsplan, de financiële situatie en de benodigde budgetten door te nemen raden wij daarom aan.

Lukt dat niet, kun je altijd onze hulp inschakelen.

Heb je vragen?

Neem gerust contact met ons op.