Wet herziening partneralimentatie

Wet omtrent partneralimentatie wijzigt per 1 januari 2020

[page_title]

Ga je scheiden of ben je gescheiden? Dan is het belangrijk om even kennis te nemen van de wijziging in de wet op de partneralimentatie. De Eerste Kamer heeft 21 mei 2019 ingestemd met het wetsvoorstel Wet herziening partneralimentatie. Het gevolg van deze nieuwe wet is dat de duur van de partneralimentatie wijzigt. De tot nu geldende 12 jaar wordt de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van 5 jaar. Let op: er worden in bepaalde gevallen uitzonderingen gemaakt, met name bij langdurige huwelijken en huwelijken met jonge kinderen.

Huidige wet voelt onrechtvaardig

De huidige wet voelt voor veel ex-partners onrechtvaardig. We merken dat mensen soms bepaalde stappen niet (kunnen) nemen in hun persoonlijke ontwikkeling, omdat zij dan mogelijk niet meer aan hun alimentatieplicht kunnen voldoen. Bij het kunnen nemen van besluiten, zoals een andere loopbaan of opleiding, of verhuizen (naar het buitenland), speelt het betalen van de alimentatie een grote rol. Deze betalingsverplichting beperkt de keuzevrijheid in grote beslissingen. Het doel van de nieuwe wet is dat ieder weer zo snel mogelijk zelfstandig het eigen leven kan oppakken en langdurige afhankelijkheid wordt voorkomen.

Uitzonderingen in de nieuwe wetgeving

Er zijn drie uitzonderingen op de hoofdregel:

  1. Bij een huwelijk met kinderen jonger dan 12 jaar is de maximale duur van de partneralimentatie tot het moment dat het jongste kind 12 jaar is. Dat betekent dat de duur in dat geval maximaal 12 jaar is.
  2. Heeft het huwelijk langer dan 15 jaar geduurd en bereikt de alimentatiegerechtigde binnen 10 jaar de AOW gerechtigde leeftijd, dan is de maximale duur van de partneralimentatie tot het moment de alimentatiegerechtigde de AOW gerechtigde leeftijd heeft bereikt. Hierbij kan de duur niet langer dan 10 jaar zijn.
  3. Heeft het huwelijk langer dan 15 jaar geduurd en is de alimentatiegerechtigde geboren voor 1 januari 1970 en meer dan 10 jaar jonger dan de AOW gerechtigde leeftijd, dan is de maximale duur van de partneralimentatie 10 jaar.

Ingang nieuwe Wet herziening partneralimentatie

De nieuwe wet gaat van kracht per 1 januari 2020 en is van toepassing op afspraken met betrekking tot een uitkering tot levensonderhoud die op of vanaf die datum worden gemaakt. Op lopende alimentatieverplichtingen blijven de ‘oude’ regels van kracht voor gemaakte en vastgelegde afspraken rondom partneralimentatie.

Moment van scheiden bepalend voor duur van partneralimentatie

Om te bepalen hoe lang het recht op partneralimentatie duurt, is het van belang te weten wanneer de scheiding is uitgesproken. Scheidingen van voor 1 juli 1994 hebben geen wettelijke termijn.
Scheidingen van na 1 juli 1994 hebben de maximale periode voor partneralimentatie van twaalf jaar. Dit geldt voor zowel alimentatie die in onderling overleg is bepaald, als voor alimentatie die de rechter heeft vastgesteld. Heeft het huwelijk korter dan vijf jaar geduurd en zijn er geen kinderen? Dan is de duur van de alimentatie maximaal gelijk aan de duur van het huwelijk. En vanaf 01-01-2020 geldt dus de duur, zoals die in het begin van dit bericht beschreven is.

Overige onderdelen ongewijzigd

Er zijn in de wet meer zaken met betrekking tot partneralimentatie beschreven, die niet wijzigen na ingang van de nieuwe wet. Bijvoorbeeld dat na ongehuwd samenwonen er geen recht is op partneralimentatie en dat het recht op partneralimentatie vervalt als de alimentatieontvanger opnieuw trouwt of gaat samenwonen. Ook de mogelijkheden om gezamenlijk een bepaalde periode af te spreken of een afkoop van de partneralimentatie overeen te komen, blijven gewoon bestaan.

Hardheidsclausule: verlenging voor schrijnende gevallen

Tot slot blijft het mogelijk om een verlenging van de partneralimentatie te verzoeken, indien blijkt dat de alimentatie ontvanger zonder de alimentatie in de problemen komt en daar zelf niets aan kan veranderen, de zogenaamde schrijnende gevallen. Met de verkorte duur lijkt daar meer kans op te bestaan, doordat de periode van 5 jaar niet voldoende ruimte biedt om in het eigen levensonderhoud te voorzien. Een rechter zal per situatie bekijken of daarvan sprake is.

Wil je weten wat de Wet herziening partneralimentatie voor jouw situatie betekent? Neem dan contact met ons op en stel gerust je vragen.